Artikelen over: Investeerders

Wat zijn de voorwaarden voor een vrijstelling van roerende voorheffing?

De vrijstelling op de roerende voorheffing geldt enkel voor door de FSMA erkende platformen, zoals Winwinner. De vrijstelling van roerende voorheffing kan enkel voorkomen bij een crowdlening.

Verder moet rekening gehouden worden met de voorwaarden van:
(1) de onderneming
(2) de lening
(3) de investeerder

De onderneming


is maximum 48 maanden ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) of in een gelijksoortig register in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER)
beantwoordt aan de fiscale definitie van kleine vennootschap.

Dit betekent dat voor het laatst afgesloten boekjaar niet meer dan één van volgende criteria wordt overschreden: 1) jaargemiddelde van het personeelsbestand: 50 werknemers; 2) jaaromzet €11.250.000; 3) balanstotaal €6.000.000 (meer over deze fiscale definitie)


Wij vermelden steeds in de leningsvoorwaarden die je moet accepteren of de onderneming al dan niet aan deze voorwaarden voldoet.


De lening


de intrest wordt jaarlijks betaald aan de investeerder
loopt minstens 4 jaar lang
is ten gunste van een startende onderneming (bedrijf dat ten hoogste 48 maanden is ingeschreven in de KBO)
dient niet als herfinanciering van een andere lening
*moet afgesloten worden op een crowdfundingplatform dat door de FSMA is vergund als crowdfundingdienstverlener

De investeerder


is een natuurlijke persoon. Bij een lening tussen Belgische vennootschappen ontvangt de leninggever een bruto interest dewelke wordt opgenomen als belastbaar inkomen van de vennootschap.
sluit de lening voor minimaal 4 jaar af

Deze voorwaarden tellen vanaf het moment dat de crowdlening afgesloten wordt. De vrijstelling kan worden aangevraagd via de belastingaangifte.

_Let op: op de intresten die jaarlijks worden ontvangen uit deze leningen (van minimaal 4 jaar) moet geen roerende voorheffing betaald worden op de eerste schijf van €16.270 (aanslagjaar 2025)

Wat is roerende voorheffing?
Wat is vrijstelling van roerende voorheffing?
Hoe vraag ik vrijstelling van roerende voorstelling aan?
Hoe vraag ik als ondernemer vrijstelling van roerende voorheffing aan?

Bijgewerkt op: 19/04/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!