Artikelen over: Investeerders

Hoe worden projecten gescreend?

Maandelijks schrijven tientallen bedrijven zich in op Winwinner om de mogelijkheden voor financiering via crowdlening te bekijken.

De selectiecriteria zijn vastgelegd en streng. Ons screeningscomité hanteert een aantal criteria die allemaal in rekening gebracht worden tot we tot een effectieve samenwerking overgaan.

de financiële gezondheid van de onderneming
de terugbetalingscapaciteit van de onderneming
de ervaring- en ondernemerscapaciteiten van de zaakvoerder(s)
de aanwezigheid van duidelijke strategische doelstellingen en ondernemerswaarden
een specifieke en onderbouwde financieringsnood

Om die criteria af te toetsen, moet elke onderneming die een campagne wenst op te starten de volgende documenten voorbereiden:

het huidige businessplan (omschrijving huidige activiteit, groeiplannen, businessmodel, concrete financieringsbehoefte,...)
het huidige financieel plan (indien aanwezig)
de interne jaarrekening (recente cijfers)
het UBO-register (alle begunstigden van de onderneming)
de kredietbrieven van bestaande kredietovereenkomsten (banken, achtergestelde leningen, winwinleningen...). Voornamelijk de aflossingstabellen en -modaliteiten zijn erg belangrijk om na te gaan of de onderneming over voldoende terugbetalingscapaciteit beschikt.

Hierna ondergaat de onderneming een screeningsgesprek met een van onze financiële adviseurs die het project persoonlijk opvolgt.

Wat is een investeringsdossier?

Bijgewerkt op: 27/06/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!