Artikelen over: Ondernemers

Hoe vraag ik als ondernemer vrijstelling van roerende voorheffing aan?

Welke bewijsstukken moet ik hebben?Startende ondernemingen moeten jaarlijks voor 31 maart - vanaf het eerstvolgende jaar nadat de lening werd afgesloten - een document opstellen dat:
het bedrag vermeldt van de gedurende het vorige jaar betaalde interesten.
bevestigt of de onderneming al dan niet gedurende het volledige voorafgaande jaar voldeed aan bepaalde voorwaarden.

Dat document moet jaarlijks voor 31 maart - vanaf het jaar nadat de lening werd afgesloten - door de ondernemer bezorgd worden aan de investeerder. Hij/zij moet ook een afschrift van het document bezorgen aan de Administratie.

Vanaf 1 januari 2020 kan dat afschrift enkel elektronisch bezorgd worden aan de taxatiedienst waarvan de onderneming afhangt.
Voor de investeerderDe investeerder die de lening verstrekt moet in zijn/haar aangifte personenbelasting vermelden hoeveel kredieten hij via een crowdfundingplatform heeft gesloten die in aanmerking komen voor de vrijstelling (zie afbeelding: vak XIV rubriek D). Daarnaast is de investeerder verplicht om de intresten die de globale leningsschijf van 15.630 EUR (a.j. 2024) en 16.270 EUR (a.j. 2025) overstijgen, aan te geven als daarop geen roerende voorheffing werd ingehouden.

Wanneer de inkomsten niet worden aangegeven, kan de aanslag alsnog gevestigd worden (verhoogd met nalatigheidsintresten) gedurende een periode van drie jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar. Deze termijn kan verlengd worden tot 7 jaar als er sprake is van bedrieglijk opzet of oogmerk om te schaden. Het bewijs van het bedrieglijk opzet of het oogmerk om te schaden dient door de Administratie geleverd te worden.


De investeerder moet zijn exemplaar van de bedoelde documenten steeds aan de Administratie kunnen voorleggen.

Wat is roerende voorheffing?
Wat is vrijstelling van roerende voorheffing?
Wat zijn de voorwaarden van een vrijstelling van roerende voorheffing?
Hoe vraag ik vrijstelling van roerende voorstelling aan?

Bijgewerkt op: 19/04/2024

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!