Indien de onderneming de lening niet kan terugbetalen (door bijvoorbeeld een faillissement) of gedurende meer dan 3 maanden nalaat om de aflossingen van de lening te betalen, kan de investeerder de lening vervroegd opeisbaar stellen door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de onderneming.

Als blijkt dat de onderneming de lening (geheel of gedeeltelijk) niet zal kunnen terugbetalen, kan de schrapping van de winwinlening bij PMV worden aangevraagd. Het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren ging, kan voor 40% (voor winwinleningen afgesloten in de periode 15/03/2020 - 31/12/2021) worden gerecupereerd door middel van een belastingkrediet.

Wat zijn de risico's?
Hoe kan je het risico zo veel mogelijk beperken?
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !