De aangeboden lening kan vervroegd worden terugbetaald door de onderneming door een eenmalige storting van het openstaande saldo in hoofdsom en interest. Die beslissing kan wel enkel gemaakt worden in onderling overleg tussen de onderneming en de investeerder.

In geval van een vervroegde terugbetaling is de ondernemer geen bijkomende kosten of vergoedingen verschuldigd aan de investeerder. Er is dus geen verbrekingsvergoeding, wederbeleggingsvergoeding of andere gelijkaardige vergoeding verschuldigd. In geval van een vervroegde terugbetaling van de lening, is het mogelijk dat de investeerder niet in staat is om het terugbetaalde bedrag te herinvesteren aan een rendement dat vergelijkbaar is met het rendement dat overeenkomt met het rendement van de verstrekte lening.
Was dit artikel nuttig?
Annuleer
Dankuwel!