Artikelen over: Ondernemers

Wat verstaan we onder een kmo?

We hanteren de Europese definitie van een kmo, die de volgende voorwaarden stelt:
minder dan 250 werknemers
de jaaromzet mag niet hoger zijn dan €50 miljoen
het balanstotaal mag niet hoger dan €43 miljoen zijn
moet voldoen aan een vastgelegd zelfstandigheidscriterium:

Een onderneming die één van deze criteria twee opeenvolgende boekjaren overschrijdt, wordt beschouwd als een grote onderneming en komt niet in aanmerking voor het ophalen van financiering via de winwinlening.

Op het moment van de steunaanvraag gaat men deze criteria aftoetsen op basis van de neergelegde jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar. Wordt één van deze drempels overschreden, dan wordt ook de voorlaatste neergelegde jaarrekening bekeken. Een onderneming verliest de hoedanigheid van ko of mo slechts wanneer deze situatie zich gedurende twee opeenvolgende boekjaren voordoet en vice versa.

Om in aanmerking te komen voor de winwinlening moet de exploitatiezetel van de kmo in het Vlaams Gewest gevestigd zijn.

De fiscale definitie vind je terug op de website van Vlaio.

Wat is het vastgelegd zelfstandigheidscriterium?

Bijgewerkt op: 27/12/2023

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!