“Informatienota” verwijst naar de informatienota betreffende de Lening en de uitgevende Onderneming opgesteld conform de Prospectuswet.

Een informatienota is een vorm van precontractuele informatie. De inhoud moet dan ook juist, eerlijk en niet-misleidend zijn.

Wat staat er in een informatienota?

Een informatienota bevat de informatie over de onderneming, de aanbieder, het doelbedrag van de aanbieding en de aard van de beleggingsintrumenten. Wat exact in de informatienota moet staan is vastgelegd door de Belgische wetgevingen en uitgewerkt in het Koninklijke besluit van 23 september 2018 over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek.

Wanneer heb je een informatienota nodig?

Bij iedere aanbieding van beleggingsinstrumenten aan het publiek met een totale waarde van maximum 5 miljoen euro moet men een informatie neerleggen bij de FSMA (Financial Services and Markets Authority, instelling die toeziet op de Belgische financiële sector). Hierop zijn enkele uitzonderingen, die je kan raadplegen in dit artikel.

Wat doet Winwinner met de informatienota?

Winwinner maakt in samenwerking met de onderneming een informatienota op en stuurt deze door naar de FSMA. Hoewel de informatienota vooraf niet goedgekeurd moet worden door de FSMA, kan de FSMA de inhoud van het document controleren en administratieve maatregelen of sancties nemen bij informatienota’s die niet aan de wettelijke eisen voldoet.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !