Artikelen over: Ondernemers

Wat bij het overlijden van de zaakvoerder?

Na het overlijden van de zaakvoerder/zaakvoerster van de onderneming blijft de vennootschap bestaan. De aandelen van de vennootschap komen terecht in de nalatenschap en worden verdeeld volgens het erf- en huwelijksvermogensrecht.

De winwinlening valt in het actief van de nalatenschap en worden de rechten van de schuldvordering overgedragen aan de erfgenamen.
Het jaarlijkse belastingkrediet van 2,5% kan niet worden overgedragen.
Het recht op het éénmalige belastingkrediet daarentegen wordt wel overgedragen op de erfgenamen.

Daarom wordt aan investeerders en hun echtgenoten/wettelijk samenwonenden geadviseerd om het ter beschikking te stellen bedrag te splitsen en twee winwinleningsakten op te maken, elk in eigen naam.

Als de vennootschap niet verder kan blijven bestaan, dan wordt er naar de continuïteit van de onderneming gekeken. Het bedrijf kan dan een beroep doen op de wet op de continuïteit van de onderneming. Verder wordt er een herstelplan opgesteld voor de investeerders. Het contact tussen de investeerders en ondernemer verloopt rechtstreeks.

Wat is het verschil tussen belastingkrediet en belastingvermindering?
Betaal ik belastingen op het rendement van de winwinlening?

Bijgewerkt op: 18/03/2021

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!