Artikelen over: Ondernemers

Kan ik met mijn bedrijf of onderneming investeren in andere bedrijven?

Dat is enkel mogelijk via de crowdlening en de converteerbare lening.

Enkel particulieren kunnen investeren in winwinleningen.

Hieronder vind je de exacte voorwaarden van de winwinlening:
Op de datum waarop de winwinlening gesloten wordt, moet de investeerder voldoen aan de volgende voorwaarden:
Hij/zij moet een natuurlijke persoon zijn die de lening afsluit buiten het kader van zijn/haar handels- of beroepsactiviteiten.
Hij/zij moet inwoner zijn van het Vlaamse Gewest.
Hij/zij mag geen werknemer zijn van de onderneming.
Als de ondernemer een zelfstandige is, dan mag de investeerder niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner van de kredietnemer zijn.
Als de ondernemer een rechtspersoon is, kan de ondernemer geen aandeelhouder zijn die meer dan 5% van de aandelen van die rechtspersoon bezit, noch benoemd zijn of optreden als bestuurder, zaakvoerder of een vergelijkbaar mandaat binnen die rechtspersoon. Hetzelfde geldt voor de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner.

Uitzonderingen:
Als bestuurder kan je niet in je eigen VZW investeren.

Wie kan investeren?
Kan een VZW investeren?

Bijgewerkt op: 21/09/2021

Was dit artikel nuttig?

Deel uw feedback

Annuleer

Dankuwel!