Een belegging in de vorm van een achtergestelde lening houdt altijd bepaalde risico’s in. Toch staat de terugbetalingsratio van onze projecten op 97,9% .
Dit hoge percentage komt door onze strenge screenings.

Als de onderneming de winwinlening niet kan terugbetalen, wordt het bedrag van de hoofdsom dat definitief verloren ging voor 40% (voor winwinleningen afgesloten in de periode 15/03/2020 - 31/12/2020) gerecupereerd worden via belastingkrediet van de overheid. De waarborg geldt niet voor crowdleningen.

Wat zijn de risico's?
Hoe kan je het risico zo veel mogelijk beperken?
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !