Een campagne blijft online op het platform voor een periode van 60 dagen (2 maand). Mits betaling van een bijkomende advertentiekost van 300 euro kan deze periode met 30 dagen worden verlengd.

De voorbereidingstijd voor het opmaken van de campagne heeft een duurtijd van 3 tot 6 weken, te rekenen vanaf de meeting tussen de onderneming en WinWinner waarbij de inhoud van de campagnetekst, de leningsmodaliteiten... worden besproken.
Was dit artikel behulpzaam ?
annuleren
Dank je wel !